Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Madr är den 19:e runan i det runalfabet som är mest känt som Futhark, men som i sin magiska roll kallas Uthark. Madr är människorunan som berättar både om mötet mellan människor och om vår inre integrering. Vi måste förena det manliga och kvinnliga inom oss för att nå balans, och vi måste förena kropp, sinne och ande. Madr betonar på en och samma gång att vi finns för att hjälpa varandra och att vi är starka även ensamma och måste stå på egna ben. Madr vill också få oss att se att vi har den unika möjligheten till fria val, vilket skiljer oss från resten av djurriket.

Samtliga våra 24 runor är fantastiska skapelser, var och en på sitt sätt. Alla har de budskap som vi människor måste ta till oss, wiccaner eller ej, och deras inflytande och relevans för individen skiftar eftersom livet självt gör det. Madr är emellertid den runa som både samlar oss människor och som betonar vår individualitet och styrka, och det gör den till en träffande symbol för vår Wiccatradition. 

Post
Karta
Om