Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

 

En holistisk start på magin ... 

Vår ande, vårt sinne och vår kropp utgör ett enhetligt system. Detta har människan vetat i årtusenden – det är först i det moderna samhället som man (fruktlöst) har försökt verka utifrån en uppdelning. Madr-Wicca är ett holistiskt praktiskt och teoretiskt system som prioriterar vårt inre och dess utveckling, men också den fysiska hälsan, och som därmed totalt sett bygger den grund som får hela byggnaden att stå stabilt. Utan grunden är vi ingenting. Min erfarenhet är att det inom Wicca annars ofta råder en fixering vid utanpåverk i form av kläder och emblem, altare, utrustning, rökelse, statyetter m.m., och att detta tar fokus från det som egentligen är viktigt. Givetvis kan olika tillbehör vara viktiga i sin roll som s.k. nycklar (dvs. nycklar för att få kontakt med det högre jaget), och i vissa fall kan vi få ökad motivation om vi ger utövandet en estetisk touch! Men när vi börjar åsidosätta viktigare ting måste vi bromsa och tänka till, liksom om vi försöker överlämna ansvaret för vår fysiska status till högre makter istället för att själva ta oss an arbetet.

Med det sagt kan vi först slå fast att var och en som har hittat till Madr-wicca.se och som läser detta har ett intresse för magi. Magi innebär att man använder energi för att manifestera och därmed förändra den fysiska verkligheten. Om ande, sinne och kropp inte samspelar kommer magin att bli ineffektiv, alternativt uteblir resultatet helt. Se magin som en stråle som ytterst skapas av den sammanlagda kraften från ande, sinne och kropp, så blir det tydligt att en god grund ger kraft medan en bristande grund skapar sämre resultat. 

 

... och en intuitiv fortsättning 

Vidare arbetar vi i Madr-Wicca intuitivt med magin i så hög grad som möjligt. Vi lär oss att känna in huruvida energierna är de rätta för ett magiskt arbete. Vi använder inte i förväg fastställda fraser och texter om dessa inte känns helt rätt, utan kan då istället skapa i stundens intuitiva ingivelse. A och O vid magiskt arbete är att emotionerna är med fullt ut. Om du låter någon annan bestämma vad du ska säga, hur och när, kommer ingen åkallan, bön eller ceremoni att ge det resultat du önskar. Frågor att ställa till sig själv är exempelvis: "Är jag verkligen ett hundra procent säker på att jag vill uppnå resultatet X?" "Är mina emotioner med fullt ut för att utföra denna ritual just idag?" "Känns det naturligt för mig att använda föremålen X och Y i ritualen?" När vi ställer sådana frågor och är ärliga i våra svar är vi på god väg!  

 

Tänk på detta!

Wiccas primära funktion i ditt liv blir inte att du gör om det med hjälp av magi, utan med hjälp av uthålligt eget arbete och magi. Det finns flera skäl till att vi inte kan förändra livet drastiskt och hur som helst efter eget tycke och smak: vi kommer till nuvarande inkarnation med fastlagda uppgifter och livsmål, och alla människor har dessutom karma att arbeta med och slutligen reda ut (den som inte har något karma inkarnerar inte på vår planet). Endast den som är beredd att göra en omfattande egen insats kan räkna med hjälp från större krafter - de ser oss och inväntar rätt tider. Magiskt arbete är en viktig komponent i Wicca, men den egna spirituella och mentala utvecklingen är än viktigare – för som sägs ovan är den grunden till allt magiskt arbete! Wicca är alltså:  

·        … primärt en väg till utveckling av ande och sinne.  

·        … sekundärt kunskapen om magi och magiskt arbete.  

Västmänniskan har ofta bråttom och därmed en förkärlek för att nedprioritera grundträning och försöka nå målet ändå. Det kan på sätt och vis gå, en bit och ett tag, men vi kommer att sakna mycket som kommer genom ordentlig grundträning. Vikten av en bra grund är alltså en av orsakerna till att Madr-Wiccas grundutbildning är så pass lång som tre år (vilket inte är långt om vi tittar historiskt – det antas att druiderna, det keltiska prästerskapet, genomgick en 20 år lång utbildning innan de ansågs fullt kompetenta).  

 

Tillbaka till rötterna

Holismen, betoningen av det faktiskt väsentliga och av själens tempel, alltså kroppen, den intuitionsbaserade flexibiliteten samt en realistisk syn på magi är alltså det som främst skiljer Madr-Wicca från mycket annan Wicca. Vi går tillbaka till det praktiskt enkla som ofta utmärkte medeltidens magiska arbete, men vi går samtidigt tillbaka till det teoretiskt komplexa som många idag inte tillskansar sig. Vi ersätter förfärande komplicerade ritualer/ceremonier med motsatsen, men skaffar en god förståelse av magins När?, Var?, Hur?, Varför? och Varför inte?  Post
Karta
Om