Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Jag heter Thorwald Lorentzon och mitt Wiccanamn är Arnthor. Jag är Second Degree Cleric och lärare inom Correllian Nativist Wicca och slutför under 2021 mina studier till High Priest inom traditionen. Som specialområden inom Wicca har jag valt rundivination, mediumskap samt healing, som jag studerat i två olika traditioner. Jag har länge fördjupat mig i och lärt ut österländsk och västerländsk spiritualitet och är också verksam som lärare i meditation, qigong, tai chi och klassisk buddhistisk mindfulness inom Livsbrunnen (se www.livsbrunnen.se). Jag är också verksam som föreläsare, skribent och företrädare ut mot offentligheten inom samtliga områden. 

Välkommen att kontakta mig på arnthor.correllian@gmail.com!

*

Jag som kommer att vägleda er i yin yoga heter Malin Strandberg. Till vardags arbetar jag som handledare på ett boende för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa, och har under ett par år utbildat mig till qigong-, meditations- och yogalärare. Det var i ett sökande efter läkning som jag till slut fann dessa urgamla tekniker som startade en process som jag idag arbetar med att starta hos andra, samtidigt som jag stödjer dem längs vägen. 

Mer information om yin yoga: I yin yoga vänder vi uppmärksamheten inåt, mot kroppen som är den gåva vi har fått för att uppleva livet. Det är den som tar emot värmen, kylan, kärleken och konflikterna. Det är den som tar emot och sänder ut den universella energin genom våra tankar och handlingar. Den är vår navigator, vår tolk, vår kontakt med den inre kompassen, vår beskyddare och den som fysiskt bär oss genom livet. 

Det är ett faktum att många av oss har tagit emot hårda smällar, både genom våra tankar om oss själva (som ofta varit långt ifrån vänliga) och genom de upplevelser vi varit med om. Som svar har kroppen gått in i självförsvar där den på ett eller annat sätt stängt av eller vänt taggarna utåt i ett försök att blockera ytterligare smärta att komma in i ett redan blödande inre. När detta hände var det nödvändigt och det betyder inte att kroppen har agerat fel, eller att du inte gjorde vad du kunde. Problemet uppstår när vi inte kommer tillbaka till närvaro igen. Kroppen lägger aldrig ner sitt försvar och befinner sig i ständig stress, vilket skapar energimässiga och fysiska blockeringar som kan märkas i form av spända axlar och käkar, huvudvärk, oro, irritation m.m. Bakom vår rustning stänger vi ute inte bara det smärtsamma utan även kärleken. 

I yin yoga kommer vi stegvis tillbaka till oss själva genom att stillsamt sitta kvar och lyssna medan kroppen berättar vad den har att säga. känna vad den känner och fråga vad den behöver. Precis som de människor i din omgivning som du älskar behöver kroppen bli sedd, hörd och accepterad; den behöver känna att du orkar med den, hur dåligt den än mår ibland. Genom att göra rum för smärtan gör vi rum för glädjen, ett möte som kommer att förändra ditt liv. 

Välkommen att kontakta mig på amos.kontakt@gmail.com! 


Post
Karta
Om