Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Nedan hittar du de workshops/kurser som Madr-Wicca erbjuder för tillfället. Det finns huvudsakligen två alternativa kursformer: den ena är att du går kursen på plats i Skåne, den andra är att du studerar på distans. En möjlighet är också att jag kommer till din hemort och håller intensivkurs för den grupp som vi hjälpt till att samla ihop. 

Här kan du också beställa välarbetat och informativt skriftligt material inom Wiccas kärnområden och randområden (pdf-format). 

 

Runor och rundivination 

I kursen går vi på ett systematiskt sätt igenom de 24 runorna i Utharken. Du lär in dem blockvis och tränar samtidigt på att tolka dem i runhjulet, en läggningsmetod som har stora likheter med astrologisk husindelning. Studietakt bestämmer du själv, men naturligtvis finns ett färdigt upplägg (10 v.). Kursen avslutas med att du får tolka två olika examinationsläggningar. Obs. att du med tiden bör tillverka dina egna runor!

Obs. att kursmaterialet är på engelska.  

 

Distanskurs i klassisk meditation och mindfulness

Det finns knappast något som är viktigare för en wiccan än förmågan att koncentrera sig och stilla sinnet. I denna kurs får du de praktiska redskapen och teorin bakom zenbuddhistisk meditation, shikantaza. Du praktiserar hemma eller där det passar dig bäst, men kommer också att ha kontakt med mig ett antal timmar och vid behov. Du kommer att få totalt sex kursbrev i den takt det passar dig, men med minst två veckor emellan utskicken (dvs. kursen pågår under minst 12 veckor). Det första kursbrevet introducerar själva meditationspraktiken så att du kan starta. Successivt förs sedan teorin in i kursen, varvad med mer avancerad praktik. Du kommer därefter att få kunskap om mindfulness, som är meditationens förlängda arm i vardagens hektiska liv. 

  

Sju chakran i en energikropp - 8 transformerande månader

Denna kurs är för dig som vill få mer vetskap om sambandet mellan energiträning och psykisk utveckling samt arbeta med att tillämpa de nya kunskaperna i vardagen. Kursen är genomgående en syntes mellan österländska och västerländska spirituella traditioner. Den praktiska träningen har två grunder: dels specifika, starka träningsmetoder byggda kring visualiseringsteknik, dels delar av klassisk mindfulness. Men där har vi bara börjat! Lika viktiga delar är reflektionen över - och successivt omstöpningen av - de delar av jaget och den omgivande verkligheten som är kopplade till respektive chakra. Trion träning-reflektion/observation-tillämpning kommer att öppna portar, förändra, stärka och läka.

Denna kurs ges också på plats i Malmö (start 17/5 dagtid). 

 

Skriftligt material att beställa (150:- styck inkl. moms) 

  • Divination med runor (eng.; materialet ingår i kursen ovan) 
  • Meditation - shikantaza (materialet ingår i kursen ovan)
  • Sju chakran i en energikropp (materialet ingår i kursen ovan)
  • Kosmogoniska och antropogoniska grunder i Correllian Nativist Wicca
  • Träd inom witchcraft/Wicca
  • Altare, rening och attribut
  • Litet lexikon för witchcraft/Wicca
Post
Karta
Om