Madr-Wicca

 - holistisk och spirituell witchcraft

Energi berörs inte av varken tid eller rum, och därför har healing på distans lika god effekt som om klienten varit närvarande. Det viktiga är intentionerna och emotionerna; om de är goda och starka samtidigt som klienten är redo att ta itu med eventuella orsaker till problemet kommer resultatet att bli bra.

Du är välkommen att boka en tid som vi gemensamt kommer överens om. Jag arbetar inte med healing strax innan, under eller strax efter fullmåne, men all övrig tid är du välkommen att få behandling. Naturligtvis kommer vi att ha kontakt såväl innan som efteråt, för att följa upp och utvärdera. En behandling tar 30-45 minuter + minst 10 minuter avslappning både innan och efteråt. Priset är 450:- inkl. moms. 

Välkommen att kontakta mig på arnthor.correllian@gmail.com!


Post
Karta
Om